YourPosition:  Home  >  Sichuan Tours  >  Panda Tour
Panda & Leshan Giant Buddha Day Tour (Join-in group tour)
Destination:Panda & Giant Buddha Day Tour (Join-in group tour)
Duration:1 days
Price:
Panda Base, Wuhou Temple, Leshan Giant Buddha
Destination:Panda Base, Wuhou Temple, Leshan
Duration:2 days
Price:
Panda Base, Wuhou Temple, Mt.Qingcheng, Dujiangyan
Destination:Panda Base, Wuhou Temple, Mt.Qingcheng, Dujiangyan Irrigation Project
Duration:2 days
Price:
Panda Base and Wuhou Temple Tour
Destination:Panda Base and Wuhou Temple
Duration:1 days
Price:
Giant Panda Base & Wenshu Monastery Tour
Destination:Giant Panda Base & Wenshu Monastery Tour
Duration:1 days
Price:
Giant Panda Base & Sanxingdui Ruins Tour
Destination:Giant Panda Base & Sanxingdui Ruins
Duration:1 days
Price:
Chengdu Wenshu Monastery & Qingyang Palace
Destination:Sichuan Chengdu Wenshu Monastery and Qingyang Palace
Duration:1 days
Price:

panda travel